Asterix a Obelix - jarní prázdniny

O jarních prázdninách jsme si s Asterixem a hlavně Obelixem (Jamalem) užili mnoho legrace, soutěží, různých her i logických.V boji proti Římanům jsme se naučili využívat mysl při bojových formacích a dané dodržet, abychom se dostali k vítězství. Které následně zavládlo.


Zvídavá tajenka měla tentokrát několika využití při dalším plnění úkolů. Opět jsme oprášili čarodějnickou krabici, kde děti v týmech, pod tlakem galského bojovníka, zaplňovali prostor po stěnách krabice.
S dotvořeným povozem se zápolilo ve hře o co největší počet pírek. Tuto sportovní hru si radostně užívali všichni účastnící, i ti přihlížející.
Dokonce nám v tomto prázdninovém týdnu napadl sníh, odpoledne jsme této situace využili do poslední nitě.
Malinko jsem byli i za kulturou, a to v městském muzeu Pod vodárnou, kde si účastníci tábora pohráli na výstavě Retro gaming.
Celý týden bylo o zábavu postaráno a z pohledu dětí se dalo vyčíst, že byli náramně spokojené a nuda nás nestihla ani navštívit.
Za celý tým vedoucích Veronika a Jamal. Fotografie z akce zde.

0
0
0
s2smodern
Telefony
 • Kancelář: +420 731 633 985
 • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
 • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
 • Turistické základy: +420 702 013 809
 • Ředitel: +420 602 413 823
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100
 
Pokladní hodiny
 • Pondělí: 13:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 13:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz