Dětská scéna 2018

Ve středu 22. března se na břeclavské ZUŠ konalo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna, kterou v rámci školních olympiád organizuje SVČ Duhovka. Celkem 65 regitátorů ze 13 škol břeclavského okresu dojelo změřit síly v pěti kategoriích. Vítězové postupují do krajského kola.

Odborná porota pod vedením MgA. Dariny Herákové rozhodla takto:

Kategorie 0 (první třída) nepostupová

1. místo Oliver Leysek, ZŠ Nádražní, Hustopeče

2. místo Patrik Halm, ZŠ Komenského, Hustopeče

3. místo Barbora Klobásová, ZŠ Komenského, Hustopeče

 

Kategorie 1 (druhá a třetí třída)

1. místo Adam Havránek, ZŠ Slovácka, Břeclav

2. místo Stela Otřísalová, ZŠ Komenského, Hustopeče

3. místo Jan Osička, ZŠ J. Noháče, Břeclav

 

Kategorie 2 (čtvrtá a pátá třída)

1. místo  Lenka Odvářková, ZŠ Nádražní 4, Hustopeče 

2. místo  Verona Drexler, ZŠ Slovácká, Břeclav

3. místo Karolína Dvořáková, ZŠ J. Noháče, Břeclav

 

Kategorie 3 (šestá a sedmá třída)

1. místo Matochová Marika, ZŠ Nádražní 4, Hustopeče

2. místo Eliška Žižková, Gymnázium Břeclav

3. místo Vojtěch Polák, ZŠ Tvrdonice

 

Kategorie 4 (osmá a devátá třída)

1. místo Matylda Střelcová, Gymnázium TGM, Hustopeče

2. místo Klára Kadlecová, ZŠ Nádražní 4, Hustopeče

3. místo Eliška Valentová, Městské víceleté gymnázium, Kloubouky u Brna

 

Foto ZDE

0
0
0
s2smodern
Telefony
 • Kancelář: +420 731 633 985
 • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
 • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
 • Turistické základy: +420 702 013 809
 • Ředitel: +420 602 413 823
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100
 
Pokladní hodiny
 • Pondělí: 13:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 13:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz