Jarní prázdniny - TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKU

Co pro Vás znamená STŘEDOVĚK?
 Něco hodně vzdáleného, dávno minulého.
Co ke středověku patří? Hrad, opevnění, historický oděv, základní způsoby obživy - středověká strava, také souboje na koních, v bitvách.
 Kejklíři, čarodějky, lazebníci, hudebníci, učenci, rytíři, alchymisté.
Co vše se na tomto příměstském jarním taboře naučíte, záleží na Vás. Určitě nevynecháme bitvu a přípravy k ní. Pobavíme se u hudebního či kejklířského vystoupení. Snad pznáme kovářské a provaznické práce.
 Hrami, soutěžemi či týmovou spoluprací v duchu středověku bude protkán týden jarních prázdnin. Teší se na Vás kolektiv Jamala, Veronika, Radka a Magda.
s sebou: láhev na pití, pláštěnka, batoh, přiměřené oblečení i na ven, bilé prostěradlo jako kostým

0
0
0
s2smodern
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
 • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz