[Aktualizováno 29.5.] Obnovení činnosti od 11.5.2020

Duhovka SVČ dle nejnovějších informací z MŠMT od 11.5.2020 obnovuje svou činnosti v rámci vybraných zájmových útvarů na Lidické 4 a externích pracovištích*. Činnost na externích pracovištích (základní školy) bude upřesněna.

Kroužky budou otevřené pouze pro 15 členů, z nichž každý musí mít podepsané čestné prohlášení
a s sebou dvě roušky. Vstup do budovy umožněn pouze účastníkům zájmových útvarů.

Účastník kroužku od 11.5.2020 musí přinést podepsané čestné prohlášení (ke stažení níže).

 

Konat se nebudou kroužky: Nerf, Airsoft, Gamer, Loko kroužek, Mladý programátor 2, Výtvarka ZŠ Noháče, Keramický kroužek Valtická

 

Ze softballového oddílu

- fungují družstva juniorů, kadetů, žáků a coachballu - tréninky na hřišti TJ Lokomotivy podle informací od trenérů
- školní t-ballové kroužky budou případně obnoveny po opětovném zahájení školní docházky 25.5.

Více informací u jednotlivých vedoucích.

Důležité upozornění pro rodiče o obnovené činnosti kroužků ve školním roce 2019-2020
Vážení rodiče, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020
znovu umožněna účast žáků ve střediscích volného času. Tímto Vám s radostí sdělujeme,
že i Středisko volného času Duhovka Břeclav znovu otevírá své zájmové kroužky, a to od 11.
5. 2020. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti a podmínkách účasti jsou uvedeny zde:
- Žádáme Vás, abyste do zahájení kroužku písemně (nebo emailem) informovali ředitelství
SVČ nebo příslušného vedoucího kroužku o účasti Vašeho dítěte v kroužku. V případě, že
Vaše dítě patří do rizikové skupiny, prosíme o písemné sdělení, že se dítě z tohoto důvodu
činnosti účastnit nebude.
- V případě, že se kroužku bude účastnit, přinese na první schůzku zájmového kroužku
zákonný zástupce nebo samotný účastník čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění. Prohlášení předá buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka
pedagogickému pracovníkovi při vstupu do zařízení (areálu). Bez tohoto prohlášení nebude
účastníkům vstup umožněn.
- Do budovy a částí areálu bude umožněn vstup pouze účastníkům, nikoli rodičům či jinému
doprovodu.
- Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího
charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
- Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a které jsou pro
jednotlivé kroužky podrobněji rozpracovány dle místních možností a specifik s ohledem na
charakter činnosti a prostory, v nichž se daná činnost koná. Před každou výukovou
jednotkou je s nimi pedagog seznámí.
- Kroužky budou probíhat v termínu od 11. 5. (příp. od 18. 5.) do 26. 6.. Posunutím termínu
kroužku se tak nahradí období, kdy kroužky v důsledku vyhlášení nouzového stavu kroužky
nemohly probíhat. Účastnické poplatky za kroužky za toto období se nebudou vracet. Dané
období tak bude účastníkům nahrazeno**.
Velmi se na Vás všechny těšíme a prosíme Vás o co nejodpovědnější přístup, aby se, pokud
možno, zabránilo nekontrolovanému šíření nepříjemné nákazy, které by nepochybně mělo
za následek opětovné uzavření nejen našeho zařízení.
Upřímně Vám moc děkujeme za pochopení složité situace.


Mgr. Zdeněk Petr
ředitel SVČ Duhovka Břeclav,
příspěvkové organizace

 

*Činnost zájmových útvarů na základních školách se obnovuje také, ale s výjimkami - vice informací u jednotlivých vedoucích kroužků či na školách.

**Ne všechny kroužky budou prodlouženy do konce června. Účastníkům budou chybějící hodiny nahrazeny náhradním programem apod. Více informací přímo u jednotlivých vedoucích, kteří Vás již informovali nebo tak brzy jistě učiní. 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Čestné prohlášení

Vyjádření ministra školství Roberta Plagy

Podmínky pro vstup člena do kroužku od 11.5.

0
0
0
s2smodern
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
  • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz         
Logo OPZ barevné          mas lva logo 180px