DUHOVKA - Středisko volného času Břeclav - Cena 2000-2500

E. M. Dancers - děti

Moderní taneční skupina ověnčená mnoha úspěchy. Připoj se a uchvať celý svět spolu s nimi!

 • Věk od-do: 9-11
 • Cena v Kč / rok: 2400
 • Zahájení: 10.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ÚT 18:00-19:00, ČT 18:00-19:00
 • Místo konání: tělocvična MŠ Na Valtické
 • Telefon lektora: 736 277 549

E. M. Dancers - junioři

Moderní taneční skupina ověnčená mnoha úspěchy. Připoj se a uchvať celý svět spolu s nimi!

 • Věk od-do: 12-15
 • Cena v Kč / rok: 2400,- 
 • Zahájení: 10.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ÚT 19:00-20:00, ČT 19:00-20:00
 • Telefon lektora: 736 277 549
 • Místo konání: tělocvična MŠ Na Valtické

E. M. Dancers - přípravka

 

Moderní taneční skupina ověnčená mnoha úspěchy. Připoj se a uchvať celý svět spolu s nimi!

 • Věk od-do: 5-8
 • Cena v Kč / rok: 2400
 • Zahájení: 10.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ÚT 17:00-18:00, ČT 17:00-18:00
 • Telefon lektora: 736 277 549
 • Místo konání: tělocvična MŠ Na Valtické
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
  • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz         
Logo OPZ barevné          mas lva logo 180px