DUHOVKA - Středisko volného času Břeclav - středa

Jugger klub

Hra podle filmu The Jugger: Pocta pro juggery. Hráči se rozdělí do dvou týmů a snaží se narazit psí lebku na kůl protihráčů (pro účely kroužku nahradí psí lebku měkká maketa, kůl nahradí "jáma"). V rámci týmu dostane každý hráč svou unikátní roli a unikátní zbraně (řetězy, Q-typ, hůl...).

Klub se bude scházet jednou za dva týdny.

 • Věk od-do: 9-18
 • Cena v Kč / rok: 500,-
 • Zahájení: 25.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ST 15:30 - 17:00
 • Telefon lektora:728 667 477

Keramika - Duhovka

Vhodné pro děti, které vyrábějí nejen dekorace, ale i užité umění-hrníčky, misky, korálky atd.

 • Věk od-do: 6-15
 • Cena v Kč / rok: 700
 • Zahájení: 2.10.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ST 15:00-17:00
 • Telefon lektora: 776 770 364

Kreativ - Duhovka

Kroužek pro nápadité děti, které chtějí vyrábět zajímavé věci. Trochu málo z výtvarky, ručních prací, vaření, batikování, origami a spoustu dalších. Možnost realizace vlastních nápadů z knih, youtube aj.

 • Věk od-do: 8-13
 • Cena v Kč / rok: 700,-
 • Zahájení: 2.10.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ST 16:30-18:00
 • Telefon lektora: 739 370 492

Lukostřelba - Duhovka

Lukostřelba - od loveckého a vojenského umění až po krásné sportovní odvětví.

 • Věk od-do: 10-18
 • Cena v Kč / rok: 700,-
 • Zahájení: 2.10.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ST 15:00-16:00
 • Telefon lektora: 731 706 512

Ochránci přírody - Jana Noháče

Přírodovědná činnost, vycházky do přírody, výroba a věšení ptačích budek - akce k ochraně přírody apod.

 • Věk od-do: 8-11
 • Cena v Kč / rok: 400
 • Zahájení: 3.10.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ČT

  13:00-14:00

 • Telefon lektora: 728 869 471

Softball - junioři

Jedna z nejhezčích pálkovacích her na světě, družstvo žáků reprezentuje Duhovku i Město Břeclav v oblastních i celostátních soutěžích.

 • Věk od-do: 16-19
 • Cena v Kč / rok: 300
 • Zahájení: 2.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: PO a ST 16:00 - 17:30
 • Telefon lektora: 702 136 412

T-ball - Kupkova

Přípravka pro softballový oddíl - základy techniky, pravidla, taktika, meziškolní turnaje.

 • Věk od-do: 7-12
 • Cena v Kč / rok: 300
 • Zahájení: 1.10.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ST 13:15-14:15
 • Vedoucí: Lubomír Richter
 • Telefon lektora: 702 151 315

T-ball - Na Valtické

Přípravka pro softballový oddíl - základy techniky, pravidla, taktika, meziškolní turnaje.

 • Věk od-do: 7-12
 • Cena v Kč / rok: 300
 • Zahájení: 1.10.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ST 14:00 - 15:00
 • Vedoucí: L. Richter, V. Kubát
 • Telefon lektora: 702 136 412

Výtvarka - Jana Noháče

Pro všechny začínající umělce, kteří rádi malují, kreslí, tvoří a rozvíjí kreativní myšlení.

 • Věk od-do: 6-12
 • Cena v Kč / rok: 400,-
 • Zahájení: 2.10.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ST 13:00-14:00
 • Telefon lektora: 777 119 861
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
  • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz         
Logo OPZ barevné          mas lva logo 180px