DUHOVKA - Středisko volného času Břeclav - ZŠ Tvrdonice

Angličtina hrou Tvrdonice

 • Věk od-do: 7-8 (1.-2.tř.)
 • Cena v Kč / rok: 500
 • Zahájení: 02.10.2019
 • Ukončení: 28.05.2020
 • Termín konání: PÁ 12:00-13:00
 • Lektor: Mgr. Kosíková
 • Telefon lektora: 776 760 364

Hra na flétnu - Tvrdonice

Hra na zobcovou flétnu, výuka hmatů, not; účast na kulturních akcích ZŠ Tvrdonice, např. Mikulášský jarmark, Den matek atd.

 • Věk od-do: 6-11
 • Cena v Kč / rok: 500
 • Zahájení: 25.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: PO 13:00-14:00
 • Telefon lektora: 722 242 881

Kreativní kroužek - Tvrdonice

Práce s různými druhy materiálů (stříhání, lepení, šití...); výrobky k různým příležitostem, ročním obdobím.

 • Věk od-do: 6-10
 • Cena v Kč / rok: 500
 • Zahájení: 25.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ČT 13:00-14:00
 • Telefon lektora: 722 242 881

Mladý dráteník - Tvrdonice

2018 - Drátování různými druhy drátu, od zápichů, věšáčků a jiných dekorací k výrobě šperků, postaviček apod.

 • Věk od-do: 8-15
 • Cena v Kč / rok: 550
 • Zahájení: 23.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: PO 14:00-15:15
 • Telefon lektora: 727 978 279

T-ball - Tvrdonice

 • Věk od-do: 6-12
 • Cena v Kč / rok: 300
 • Zahájení: 30.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: PO 14:00-15:30
 • Vedoucí: Ladislav Polách
 • Telefon lektora: 722 242 881

Tanečně-Sportovní kroužek

Aerobní cvičení, protahování, jednoduché country tance; míčové hry a jiné druhy pohybových her; nácvik tanečního vystoupení a účast na školních akcích, např. Den matek.

 • Věk od-do: 6-11 (1.-5.tř.)
 • Cena v Kč / rok: 500
 • Zahájení: 25.09.2019
 • Ukončení: 30.05.2020
 • Termín konání: ČT 13:45-14:45
 • Telefon lektora: 722 242 881
Telefony
 • Kancelář: +420 731 633 985
 • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
 • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
 • Turistické základy: +420 702 013 809
 • Ředitel: +420 602 413 823
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100
 
 

 

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz