Vzdělávací programy

Školy - programy v přírodě

Školy - programy v přírodě

Vzdělávací programy v přírodě připravujeme v délce trvání 3 – 5 dnů. Pro ubytování využíváme základen a chat středisek volného času nejen Jihomoravského kraje.

zobrazit více

Tradice a řemesla na Slovácku

Tradice a řemesla na Slovácku

Zábavnou formou provedeme děti historií, tradicemi a zvyky na Slovácku v jednotlivých ročních obdobích. Formou dobových her se děti seznámí se zvyky a vyzkouší možná už zapomenuté obyčeje.

zobrazit více

Pravěk

Pravěk

Program zpracovává nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin. Děti se stanou se experimentálními archeology a nahlédnou do způsobu života v různých obdobích pravěku a raného středověku.

zobrazit více

Den stromů a den země

Den stromů a den země

Výukový programy zaměřený na seznámení se s přírodou lužního lesa a jeho ochranu. Společným jmenovatelem je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotovou orientaci a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí.

zobrazit více

Bobr cup

Bobr cup

Jedná se o přírodovědně zaměřený orientační závod v lužním lese nazývaném Kančí obora, jehož cílem je na základě prvků zážitkové pedagogiky účastníkům umožnit proniknout do míst, která aktuálně obývá bobr a seznámit je s jeho životním prostředím a potřebami.

zobrazit více

Keramická dílna

Keramická dílna

Tato aktivita je zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou.

zobrazit více

Cestou vlny - od ovečky ke kolovrátku

Cestou vlny - od ovečky ke kolovrátku

Vzdělávací program pro školy základní zpracování ovčího rouna od střiže k nitce či drobnému výrobku. Volnočasová aktivita vedená k rozvoji zájmu o staré tradiční řemeslo.

zobrazit více

Adaptační kurzy pro třídní kolektivy

Adaptační kurzy pro třídní kolektivy

Kurz přispívá k budování pozitivních vztahů a dobré atmosféry v třídním kolektivu skrze silné společné zážitky. Žáci zažijí atmosféru důvěry a spolupráce se spolužáky a mohou se poznat v reálných situacích.

zobrazit více

Zážitkové kurzy pro teenagery

Zážitkové kurzy pro teenagery

Kurz probíhá každoročně v době hlavních prázdnin v jedinečném prostředí Lomu na Hřebenech v Lipnici nad Sázavou.

zobrazit více

Pálkovací hry pro děti základních škol

Pálkovací hry pro děti základních škol

Metodická pomoc při zavádění netradičních pálkovacích her – bränball, beeball, t-ball ad. v hodinách tělesné výchovy, pohybových her, sportovních her tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

zobrazit více

Turisticko-branný závod družstev

Turisticko-branný závod družstev

Disciplíny – střelba ze vzduchovky či luku, zdravověda, doprava, bezpečnost, orientace (buzola, mapa), nízké lanové překážky, stavba stanu, památky ČR a regionu, hod granátem na cíl, a jiné dle dohody.

zobrazit více

Od ovečky ke kolovrátku - vzdělávací program pro školní družiny

Od ovečky ke kolovrátku - vzdělávací program pro školní družiny

Snahou vzdělávacího programu pro ŠD je obohatit program ve ŠD nabídnutím volnočasové aktivity, co se týče tradičních řemesel - zpracování ovčího rouna. 

zobrazit více

0
0
0
s2smodern
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
  • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz         
Logo OPZ barevné          mas lva logo 180px