Zážitkové kurzy pro teenagery

Kurz probíhá každoročně v době hlavních prázdnin v jedinečném prostředí Lomu na Hřebenech v Lipnici nad Sázavou.

SVČ Duhovka se jako jediný subjekt tohoto typu může pochlubit již desetiletou trvalou spoluprací s tímto centrem volnočasového vzdělávání v rámci celé Evropy. Cílovou skupinou je mládež ve věku 14 – 17 let, motivovaná potřebou setkávat se a aktivně trávit společný čas.

Zážitkový kurz se oproti klasickému táboru liší zejména cílením na užší věkovou skupinu, menším počtem účastníků, konkrétnějším zaměřením na potřeby jednotlivce a tím jeho pozitivní ovlivňování dobrodružstvím a prožitky. Účastníci nepřijdou však ani o klasické aktivity, které ke každému táboru patří.

Cílem zážitkového kurzu je pozitivní formování osobnosti v celém svém spektru - rozvoj schopností otevřeně projevovat vlastní názory a respektovat odlišné postoje druhých, podpora rozvoje týmových dovedností a spolupráce. Zážitkové kurzy pro naplňují cíle průřezového tématu osobnostní a sociální výchova a současně cíle v oblasti primární prevence.

Kurz se odehrává převážně formou her v přírodě, které před účastníky staví různé výzvy. Jsou využívány metody zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Po hrách, které jsou pro naplnění cílů kurzů stěžejní, následuje reflexe, ve které účastníci pojmenují, co si z aktivity odnášejí. Dále se využívají různé aktivizační metody, týmové hry v přírodě, diskuzní techniky, estetické aktivity a jednoduché relaxační techniky.

Kontakt: Vlastimil Kubát  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

0
0
0
s2smodern
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
  • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz         
Logo OPZ barevné          mas lva logo 180px