Školy - programy v přírodě

Vzdělávací programy v přírodě připravujeme v délce trvání 3 – 5 dnů. Pro ubytování využíváme základen a chat středisek volného času nejen Jihomoravského kraje.

Ubytování se odvíjí od počtu účastníků a požadavku třídního učitele, od druhu ubytování se pak odvíjí cena akce. Účastníci se na místo akce přepravují hromadnými dopravními prostředky, jejich osobní věci i materiál k programu dovážíme na místo autem.

Vzdělávací programy v přírodě mohou být zaměřeny na osobnostní rozvoj účastníků nebo rozvoj skupinové dynamiky a jsou primárně určeny pro třídní kolektivy prvního i druhého stupně ZŠ. Výjimečně i pro studenty SŠ např. jako adaptační pobyt v 1. ročníku. Mohou být využity i k posílení třídních kolektivů případně eliminaci sociálně patologických jevů – na tomto poli spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Vždy záleží na domluvě s třídním učitelem.

Programy pro děti 1. stupně mohou sloužit i jako náplň škol v přírodě, které motivujeme podle potřeb a přání učitelů – Škola malých indiánů a zálesáků, Škola v pravěku, Škola pro malé rytíře, námořníky… Cesta do fantazie apod. V programech ŠVP využíváme vlastní systém pro harmonický rozvoj účastníků, který vychází ze zásad woodcraftu E. T. Setona – jednoho z nejstarších hnutí pro výchovu v přírodě – děti si sami volí oblast, ve které se chtějí zdokonalit a plní jednoduché úkoly, za něž jsou odměňovány formou, která odpovídá motivaci akce. Program bývá doplněn netradičními sporty v přírodě, týmovými aktivitami i rukodělným tvořením. Podle potřeby zařazujeme i řízenou zpětnou vazbu, která může být zaměřena na jednotlivce i na skupinu.

Kontakt: Bc. Vlastimil Kubát, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

0
0
0
s2smodern
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
  • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz         
Logo OPZ barevné          mas lva logo 180px