Jak se přihlásit

ZÁJEMCE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ELEKTRONICKY NA ADRESE DUHOVKA.IDDM.CZ

POSTUP PŘI REGISTRACI DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SVČ DUHOVKA BŘECLAV

Pro elektronické přihlášení budete potřebovat počítač s připojením k internetu a platný e-mail. V případě, že Vaše dítě již absolvovalo nějakou akci, kroužek či tábor při SVČ Duhovka, použijte nejlépe ten e-mail, který jste již v minulosti vyplňoval do přihlášek. V tom případě totiž dojde k „propojení databáze“, protože Vaše dítě je již v systému zavedeno. 

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ NOVÉHO ÚČASTNÍKA

Pokud vaše děti již dříve navštěvovaly kroužky či tábory SVČ Duhovka a vy jste při registraci zvolili e-mail z předchozích přihlášek, nebudete muset nejspíše vyplňovat kolonku NOVÝ ÚČASTNÍK, protože své děti uvidíte v našem systému již evidované. Stačí tento krok přeskočit a pouze vybrat kroužek, akci či tábor a své dítě přihlásit. Pochopitelně lze údaje o vašem dítěti aktualizovat.

 • Přejděte na stránku duhovka.iddm.cz
 • Přihlaste se
 • Klikněte v nabídce na například "Kroužky"
 • Vyberte si Vámi zvolený kroužek a dejte "Přihlásit"
 • Dále postupujte dle instrukcí 

Pokud se chcete zaregistrovat pod odlišným e-mailem, než jste uváděli v předchozích přihláškách, je možné, že systém nebude schopen propojit rodné číslo dítěte s e-mailovou adresou rodiče a zadání nového účastníka nebude úspěšné. Jedná se o konflikt adres, který je lehce řešitelný. Stačí na tuto skutečnost upozornit na e-mailu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V databázi vám aktualizujeme e-mailovou adresu a zadání nového účastníka pak bude možné dokončit. 

 

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ DALŠÍHO ÚČASTNÍKA

Možná budete chtít časem přidat nového účastníka. Od roku 2019 v systému Domečku proběhla aktualizace, která tuhle situaci zjednodušila.

 • Přejděte na stránku duhovka.iddm.cz
 • Přihlaste se
 • Klikněte v nabídce na například "Kroužky"
 • Vyberte si Vámi zvolený kroužek a dejte "Přihlásit"
 • Zde hned v prví nabídce vyberte možnost "Nový učastník"
 • Dále postupujte dle instrukcí 

 

POSTUP PŘI VYBÍRÁNÍ KROUŽKU, AKCE NEBO TÁBORA

 • Po přihlášení si zvolte např. KROUŽKY, vyberte kroužek a kliknutím přejdete na podrobné informace
 • Klikněte na PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA, proveďte povinné úkony (odchod domů, věková skupina, souhlas s podmínkami a případně připište důležité poznámky týkající se daného kroužku) na konci klikněte na PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA
 • Přihlášení bylo zaneseno do databáze (obratem obdržíte potvrzovací e-mail) a do dvou pracovních dnů vám bude na váš e-mail zasláno schválení, bližší informace a přihláška, kterou je třeba vytisknout, podepsat a odevzdat v budově SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 1060/4, Břeclav. Na přihlášce získáte také podrobné informace k platbě za zájmový útvar
 • Platbu lze provést přes internetové bankovnictví (potřebné údaje – číslo účtu, variabilní symbol, cena - naleznete na přihlášce, která Vám byla doručena) nebo hotově na SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 1060/4, Břeclav

Pokud nemáte k dispozici počítač nebo tiskárnu, lze provést registrační úkony či tisk přihlášky u nás na Duhovce, kde vám služba ráda pomůže s obsluhou v naší databázi.

0
0
0
s2smodern
Telefony a e-mail
  • Kancelář: +420 731 633 985
  • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
  • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
  • Turistické základy: +420 702 013 809
  • Ředitel: +420 602 413 823
  • Informace: +420 731 633 985
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz         
Logo OPZ barevné          mas lva logo 180px